Odkryj, że masz Duszę

Odkryj, że masz Duszę

„Odkryć, odkrywać” – cytując za Słownikiem Języka Polskiego: odsłonić to, co było zakryte poznać rzecz dotąd nieznaną, natrafić na coś, o czego istnieniu nie wiedziano zwrócić uwagę na coś dotąd niezauważonego ujawnić coś, co dotąd było skrywane Kiedy coś odkrywasz, nie tworzysz tego, ale jakby ciągniesz za zakurzony, czasem bardzo stary i ciężki koc, który…